Komisia verejného poriadku

Predseda:
Marek Šiška

Členovia:
Jozef Benedik
Tomáš Barniak