Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda:
Bc. Emília Hudecová

Členovia:
Klaudia Kisová
Ing. Beáta Vidličková