Symboly obce

Erb obce

Erb obce Brestovany pozostáva z dvoch polovíc. V prvej, striebornej polovici štiepeného štítu je zelená vínna ratolesť s tromi červenými strapcami hrozna. V druhej, červenej polovici je strieborný obrátený lemeš.

 

Vlajka obce