Rozpočet obce

Rozpočet obce

Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2022
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024
Rozpočet na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024
Úprava rozpočtu č. 6 na rok 2021
Úprava rozpočtu č. 5 na rok 2021
Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2021
Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2021
Úprava rozpočtu č. 2 na rok 2021
Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2021
Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2020
Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2020
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu 2021-2023
Rozpočet na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-23
Úprava rozpočtu č. 2 na rok 2020
Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2020
Úprava rozpočtu č. 4 na rok 2019
Rozpočet na rok 2020 s výhľadom na roky 2021-22
Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2019
Úprava rozpočtu č. 2 na rok 2019
Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2019
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019-2021
Rozpočet na rok 2019-2021
Rozpočtové opatrenie č. 4/2018
Rozpočtové opatrenie č. 3/2018
Rozpočtové opatrenie č. 2/2018
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018
Návrh rozpočtu na rok 2018-2020
Návrh rozpočtu Obce Brestovany na roky 2017 s výhľadom na roky 2018- 2019
Rozpočtové opatrenie č. 3/2016
Rozpočet na rok 2017-2019
Rozpočtové opatrenie č. 2/2016
Návrh rozpočtu na rok 2016-2018
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2016-2018
Úprava rozpočtu na rok 2015
Rozpočet na rok 2015-2017
Rozpočet na rok 2014-2016
Rozpočet na rok 2013-2015

Plnenie rozpočtu
Čerpanie rozpočtu za rok 2020
Čerpanie rozpočtu za rok 2019
Čerpanie rozpočtu za rok 2018
Plnenie rozpočtu za rok 2017
Plnenie rozpočtu za rok 2016

Plnenie rozpočtu za rok 2015
Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2015
Plnenie rozpočtu za rok 2014
Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2014
Plnenie rozpočtu za rok 2013
Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2013
Plnenie rozpočtu za rok 2012
Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2012
Plnenie rozpočtu za rok 2011
Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2011
Plnenie rozpočtu za rok 2010
Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2010

Programový rozpočet
Hodnotiaca správa programového rozpočtu na rok 2020
Hodnotiaca správa Programového rozpočtu na rok 2019
Hodnotiaca správa Programového rozpočtu na rok 2018
Hodnotiaca správa Programového rozpočtu na rok 2017
Hodnotiaca správa Programového rozpočtu na rok 2016

Hodnotiaca správa Programového rozpočtu na rok 2015
Monitorovanie Programového rozpočtu na rok 2015 k 30.6.2015
Programový rozpočet na roky 2012 - 2014
Hodnotiaca správa Programového rozpočtu na rok 2014
Hodnotiaca správa Programového rozpočtu na rok 2013
Hodnotiaca správa Programového rozpočtu na rok 2012
Hodnotiaca správa Programového rozpočtu na rok 2011
Hodnotiaca správa Programového rozpočtu na rok 2010