Organizačná štruktúra

Starosta obce: Ing. Ondrej Kuhajda
Zástupca starostu: Jozef Ohrablo

Pracovníci:
Bc. Natália Beňačková, referentka, účtovníčka
Ľubica Trnková, referentka, matrikárka
Adriana Vašková, referentka, zástupkyňa matrikárky
Peter Ondriš, opravár-údržbár, kurič, skladník CO
Miloš Novotný, údržbár
Juraj Bílik, údržbár
Miroslav Kútny, údržbár
Mária Kollárová, upratovačka