Hlásenie porúch

Poruchová linka SPP (plyn)
Tel.: 0850 111 727

Západoslovenská energetika (elektrina)
Tel.: 0800 111567

Poruchy na kanalizácii
Mob.: +421948 557729