Civilná ochrana

Linka tiesňového volania: 112
Polícia: 158
Lekárska služba: 155
Hasiči: 150

Informácie pre verejnosť

Galéria zvukov
Skúška sirén - dvojminútový stály tón sirény
Koniec ohrozenia - dvojminútový stály tón sirény
Chemické ohrozenie - dvojminútový kolísavý tón sirény
Ohrozenie čpavkom
- dvojminútový kolísavý tón sirény
Ohrozenie chlórom - dvojminútový kolísavý tón sirény
Ohrozenie požiarom - dvojminútový kolísavý tón sirény
Ohrozenie vodou - šetťminútový stály tón sirény
Ohrozenie vodou - opustite koryto rieky - tón napodobňujúci zvuk gongu v trvaní päť sekúnd
Radiačné ohrozenie - dvojminútový kolísavý tón sirény
Vzdušný poplach - dvojminútový kolísavý tón sirény

Informačný leták k číslu tiesňového volania 112
Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia - príručka pre obyvateľstvo
Radón a zdravie obyvateľstva