Komisia pre šport a kultúru

Predseda:
Jozef Ohrablo

Členovia:
Mgr. Klaudia Kisová
Marek Šiška
Mária Križanová
Alena Vidovičová