Stavebná komisia

Predseda:
Pavol Stríž

Členovia:
Jozef Benedik
Tomáš Barniak
Ing. Renáta Mrázová
Ing. Miroslav Hasil
doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.
Peter Žitník