Sociálna a finančná komisia

Predseda:
Mária Turanská

Členovia:
Bc. Emília Hudecová
Ing. Beáta Vidličková
Jana Albertová
Klaudia Burianová