Školská komisia

Predseda:
Mgr. Klaudia Kisová

Členovia:
Ing. Beáta Vidličková
Pavol Stríž
doc. Ing. Andrej Trnka, PhD.
Mgr. Vladimír Michniewicz
Mgr. Silvia Gulášová